Dây Cáp Điện

23% Dây đơn 7 sợi - CV 1x10
2.128.200₫ 2.750.000₫
23% Dây đơn 7 sợi - CV 1x6.0
1.286.500₫ 1.661.000₫
23% Dây đơn 7 sợi - CV 1x4.0
875.200₫ 1.129.700₫
22% Dây đơn 7 sợi - CV 1x2.5
22% Dây đơn 7 sợi - CV 1x1.5
23% Dây đôi ovan Vcmo 2x6.0
2.818.400₫ 3.641.000₫
22% Dây đôi ovan Vcmo 2x4.0
1.885.700₫ 2.431.000₫
23% Dây đôi ovan Vcmo 2x1.0
774.600₫ 999.900₫
22% Dây đôi ovan Vcmo 2x0.75
439.100₫ 566.500₫
23% Dây đơn mềm VCm 1x10
2.348.700₫ 3.036.000₫
28% Dây đơn mềm VCm 1x6.0
1.220.400₫ 1.688.500₫
23% Dây đơn mềm VCm 1x4.0
864.700₫ 1.116.500₫
23% Dây đơn mềm VCm 1x2.5
558.900₫ 721.600₫
23% Dây đơn 1 sợi cadivi - VC 1x10
23% Dây đơn 1 sợi cadivi - VC 1x6.0
23% Dây đôi ovan Vcmo 2x2.5
1.247.200₫ 1.610.400₫
23% Dây đơn mềm VCm 1x1.5
348.900₫ 451.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Điện, Nước, Kim Khí, Điện Lạnh
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Viết cho Khang Nguyễn Viết