Dây Cáp Điện

17% DÂY ĐƠN CỨNG - VCSH 1X
120.000₫ 144.000₫
17% DÂY ĐƠN MỀM - VCSF 1X
17% DÂY XÚP DÍNH - VCMD 2X
40.000₫ 48.000₫
17% CÁP CAO SU - CRR 4X
1.457.000₫ 1.748.400₫
17% CÁP CAO SU - CRR 3X
1.100.000₫ 1.320.000₫
17% CÁP CAO SU - CRR 2X
742.000₫ 890.400₫
17% CÁP CAO SU - CRR 1X
360.000₫ 432.000₫
17% CÁP CAO SU - CNR 1X
378.000₫ 453.600₫
17% CÁP CHỐNG CHÁY FRN-CXV 4X
5.531.000₫ 6.637.200₫
17% CÁP CHỐNG CHÁY FRN-CXV 5X
7.052.000₫ 8.462.400₫
17% CÁP CHỐNG CHÁY FRN-CXV 3X+1X
5.293.000₫ 6.351.600₫
17% CÁP CHỐNG CHÁY FRN-CXV 3X
4.217.000₫ 5.060.400₫
17% CÁP CHỐNG CHÁY FRN-CXV 1X
2.893.000₫ 3.471.600₫
17% CÁP CHẬM CHÁY FSN-CV 1X
2.842.000₫ 3.410.400₫
17% CÁP CHẬM CHÁY FSN-CXV 1X
263.000₫ 315.600₫
17% CÁP CHẬM CHÁY FSN-CXV 2X
263.000₫ 315.600₫
17% CÁP CHẬM CHÁY FSN-CXV 3X
4.158.000₫ 4.989.600₫
17% CÁP CHẬM CHÁY FSN-CXV 3X+1X
5.226.000₫ 6.271.200₫
17% CÁP CHẬM CHÁY FSN-CXV 4X
5.531.000₫ 6.637.200₫
17% CÁP ĐỒNG NGẦM 4 RUỘT - DSTA 4X
17% CÁP ĐỒNG NGẦM 3 RUỘT - DSTA 3X
17% CÁP ĐỒNG NGẦM 2 RUỘT - DSTA 2X
17% CÁP ĐỒNG NGẦM 1 RUỘT - DATA 1X
17% CÁP ĐIỆN KẾ - MULLER 2X
1.410.000₫ 1.692.000₫
17% CÁP ĐỒNG ĐƠN BỌC - CV 1X
2.830.000₫ 3.396.000₫
17% CÁP NHÔM TRẦN - A
132.000₫ 158.400₫
17% CÁP ĐỒNG TRẦN - C
386.000₫ 463.200₫
17% Cáp CV-150 Trần Phú
606.000₫ 727.200₫
17% Cáp CV-120 Trần Phú
486.000₫ 583.200₫
17% Cáp CV-95 Trần Phú
387.000₫ 464.400₫
17% Cáp CV-70 Trần Phú
282.000₫ 338.400₫
17% Cáp CV-50 Trần Phú
200.000₫ 240.000₫
17% Cáp CV-35 Trần Phú
144.000₫ 172.800₫
17% Cáp CV-25 Trần Phú
105.000₫ 126.000₫
17% Cáp CV-16 Trần Phú
66.000₫ 79.200₫
17% Cáp CV-10 Trần Phú
40.500₫ 48.600₫
17% Dây đơn 7 sợi - CV 1x10
2.128.200₫ 2.553.840₫
17% Dây đơn 7 sợi - CV 1x6.0
1.286.500₫ 1.543.800₫
17% Dây đơn 7 sợi - CV 1x4.0
875.200₫ 1.050.240₫
17% Dây đơn 7 sợi - CV 1x2.5
17% Dây đơn 7 sợi - CV 1x1.5
17% Dây đôi ovan Vcmo 2x6.0
2.818.400₫ 3.382.080₫
17% Dây đôi ovan Vcmo 2x4.0
1.885.700₫ 2.262.840₫
17% Dây đôi ovan Vcmo 2x1.0
774.600₫ 929.520₫
17% Dây đôi ovan Vcmo 2x0.75
439.100₫ 526.920₫
17% Dây đơn mềm VCm 1x10
2.348.700₫ 2.818.440₫
17% Dây đơn mềm VCm 1x6.0
1.220.400₫ 1.464.480₫
17% Dây đơn mềm VCm 1x4.0
864.700₫ 1.037.640₫
17% Dây đơn mềm VCm 1x2.5
558.900₫ 670.680₫
17% Dây đơn 1 sợi cadivi - VC 1x10
17% Dây đơn 1 sợi cadivi - VC 1x6.0
17% Cáp Muller 2x11
71.421₫ 85.705₫
17% Cáp Muller 2x10
67.193₫ 80.632₫
17% Dây điện cadisun VCTF 4x6
10.386.600₫ 12.463.920₫
17% Dây điện Cadisun VCTF 4x4
6.874.770₫ 8.249.724₫
17% Dây điện cadisun VCTF 4x2.5
4.440.450₫ 5.328.540₫
17% Dây điện cadisun VCTF 4x1.5
2.785.230₫ 3.342.276₫
17% Dây điện Cadisun VCTF 4x1
1.994.160₫ 2.392.992₫
17% Dây điện cadisun VCTF 3x6
7.944.090₫ 9.532.908₫
17% Dây điện cadisun VCTF 3x4
5.248.110₫ 6.297.732₫
17% Dây điện cadisun VCTF 3x2.5
3.421.110₫ 4.105.332₫
17% Dây điện cadisun VCTF 3x1.5
2.134.650₫ 2.561.580₫
17% Dây điện cadisun VCTF 3x1
1.544.760₫ 1.853.712₫
17% Dây điện cadisun VCTF 2x2.5
2.419.830₫ 2.903.796₫
17% Dây điện cadisun VCTF 2x1
1.106.910₫ 1.328.292₫
17% Dây điện cadisun VCSF 1x10
2.070.810₫ 2.484.972₫
17% Dây điện cadisun VCSF 1x6
1.173.585₫ 1.408.302₫
17% Dây điện cadisun VCSF 1x4
17% Dây điện cadisun VCSF 1x2.5
17% Dây ovan cadisun VCTFK 2x4
1.696.380₫ 2.035.656₫
17% Dây ovan cadisun VCTFK 2x2.5
1.094.415₫ 1.313.298₫
17% Dây ovan cadisun VCTFK 2x1.5
17% Dây ovan cadisun VCTFK 2x1
495.495₫ 594.594₫
17% Dây điện cadisun VCSF 1x1.5
17% Dây đôi ovan Vcmo 2x2.5
1.247.200₫ 1.496.640₫
17% Dây đơn mềm VCm 1x1.5
348.900₫ 418.680₫
17% Cáp Muller 2x4
33.447₫ 40.136₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Điện, Nước, Kim Khí, Điện Lạnh
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục