Catalogue cadisun-trung thế

Đăng bởi CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ AN HUY là vào lúc 14/02/2023

An Huy xin chân thành cảm ơn quý anh chị đã quan tâm đến các sản phẩm của chúng tôi. Để tra cứu thông số kỹ thuật dây cáp điện cadisun phần cáp trung thế nhanh nhất, xin Anh Chị nhấn tổ hợp phím Ctrl + F, sau đó gõ tên sản phẩm cần tra. 

Để tải file chất lượng cao xin anh chị click vào link này và tìm đến trang catalog mà bạn muốn tải về: https://drive.google.com/drive/folders/1akcnPwk-tbTw8womrL1V_gF_kga995Mf?usp=share_link

12. Giới thiệu về cáp điện trung thế cadisun

Cáp trung thế dùng để truyền tải, phân phối điện, tần số 50Hz, lắp đặt trên không, đi trong thang, máng, chôn trực tiếp trong đất hoặc trong ống.
- Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép là 90 độ C
- Nhiệt độ cực đại cho phép khi ngăn mạch là 250 độ C với thời gian không quá 5s

13. Bảng ký hiệu viết tắt cáp trung thế cadisun

Ký hiệu Ý nghĩa
V PVC
X XLPE
E PE
W Chống thấm
S Bán dẫn trong kiểu đùn
ST Bán dẫn trong kiểu băng
DSTA Giáp hai băng nhôm
SWA Giáp sợi thép
AWA Giáp sợi nhôm
CTS Màn chắn là băng đồng
CWS Màn chắn là sợi đồng
As Ruột dẫn nhôm lõi thép chịu lực

 Lưu ý:
- Đối với cáp có ruột dẫn là nhôm quy định có chữ "A" ở đầu ký hiệu
- Đối với cáp có ruột dẫn là đồng quy định có chữ "C" ở đầu ký hiệu cho cáp không có bảo vệ.
- Đối với cáp có ruột dẫn là đồng quy định không có chữ "C" ở đầu ký hiệu với cáp có giáp bảo vệ.

Ví Dụ: 

CXV/CWS-W lx50 - 12/20 (24)kV: Cáp đồng đơn pha 50SQMM có chống thấm, cách điện XLPE, sợi đông màn chắn, vỏ bọc PVC, điện áp 12/20 (24)kV. 

AXV/CWS-W lx50 - 12/20 (24)kV: Cáp nhôm đơn pha 50SQMM có chống thấm, cách điện XLPE, sợi đồng màn chắn, vỏ bọc PVC, điện áp12/20 (24)kV. 

DATA/CWS-W 1,<240 c 12/20 (24)kV: Cáp đồng đơn pha 240SQMM có chống thấm, Cách điện XLPE, sợi đồng màn chắn, bọc phân cách PVC, giáp hai băng nhôm, vỏ bọc PVC, điện áp 12/20 (24)kV. 

ADATA/CWS-W lx240 - 12/20 (24)kV: cáp nhôm đơn pha 240SQMM có chống thấm, cách điện XLPE, sợi đồng màn chắn, bọc phân cách PVC, giáp hai băng nhôm, vỏ bọc PVC, điện áp 12/20 (24 )kV. 

DSTA/CTS-W 3x240, - 12/20 (24)kV: Cáp đồng 3 pha 240SQMM có chống thấm, cách điện XLPE, băng đồng màn chắn, bọc phân cách điện PVC, giáp hai băng thép, vỏ bọc PVC, điện áp 12/20 (24)kV.

Ký hiệu cáp điện trung thế cadisun

14. Dòng điện cho phép của cáp điện trung thế cadisun:

15. Dòng điện cho phép cáp từ 3.6/6 (7.2)kV đến 18/30 (36)kV 3 lõi cách điện XLPE

dòng điện cho phép cáp điện cadisun

16. Hệ số dòng điện trong điều kiện khác.

- Hệ số biển đổi theo nhiệt độ của không khí khác 30 độ C
- Hệ số biến đổi theo nhiệt độ của đất khác 20 độ C
- Hệ số biến đổi theo độ sâu đặt cáp khác 0.8m

17. Bảng tra điện trở điện trở 1 chiều cáp điện cadisun và công thức tính dòng ngắn mạch cho phép.

18. Cáp 1 lõi đồng (nhôm) có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng (băng đồng) không giáp, vỏ bọc PVC (C(A)XV /CWS-W lx? - 3.6/6 (7.2)kV )

Thông số cáp từ 1x10 đến 1x800

19. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, khôn giáp, vỏ bọc PVC (C(A)XV /CTS-W 3x? - 3.6/6 (7.2)kV)

Thông số cáp từ 3 X 10  đến 3 X 400 

20. Cáp 1 lõi đồng (nhôm) có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng (băng đồng) giáp băng nhôm, vỏ bọc PVC (DATA(ADATA)/CWS-W 1x? · 3.6/6 (7.Z)kV )

Thông số cáp từ 1 X 10  đến 1 X 800 

21. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, giáp sợi thép, vỏ bọc PVC (SWA(ASWA)/CTS-W 3x? · 3.6/6 (7.2)kV)

Thông số cáp từ 3 X 10  đến 3 X 400 

22. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, giáp băng thép, vỏ bọc PVC (DSTA(ADSTA)/CTS-W 3x?- 3.6/6(7.Z)kV)

Thông số cáp từ 3 x IO  đến3 X 400 

23. Cáp 1 lõi đồng (nhôm), có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng (băng đồng), không giáp, vỏ bọc PVC (C(A)XV /CWS-W lx? - 6/10(12)kV)

Thông số cáp từ 1 x 16  đến 1 x 800 

24. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, không giáp, vỏ bọc PVC (C(A)XV /CTS-W 3x? - 6/10(12)kV )

Thông số cáp từ 3 X 16  đến 3 x400 

25. Cáp 1 lõi đồng (nhôm) có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng (băng đồng), giáp băng nhôm, vỏ bọc PVC (DATA (ADATA)/CWS-W 1x? - 6/10(12)kV)

Thông số cáp từ Ix 16 đếnIx 800 

 

26. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, giáp sợi thép, vỏ bọc PVC (SWA(ASWA)/CTS-W 3x? - 6/10(12)kV)

27. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, giáp băng thép, vỏ bọc PVC (DSTA(ADSTA)/CTS-W 3x? - 6/10(12)kV)

28. Cáp 1 lõi đồng (nhôm) có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng (băng đồng), không giáp, vỏ bọc PVC (C(A)XV /CWS-W 1x?- 8.7 /15(17.S)kV )

29. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, không giáp, vỏ bọc PVC (C(A)XV /CTS-W 3x? - 8. 7 /15(17.S)kV)

30. Cáp 1 lõi đồng (nhôm) có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng (băng đồng), giáp băng nhôm, vỏ bọc PVC (DATA (ADATA)/CWS-W 1x? · 8.7 /15(17.S)kV )

31. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, giáp sợi thép, vỏ bọc PVC ( SWA(ASWA)/CTS-W 3x? - 8.7 /15(17.5)kV)

32. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, giáp băng thép, vỏ bọc PVC (DSTA(ADSTA)/CTS-W 3x?-8.7 /15(17.S)kV )

33. Cáp 1 lõi đồng (nhôm) có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng (băng đồng), không giáp, vỏ bọc PVC (C(A)XV /CWS-W 1x? -12/20(24)kV ho􀀳c 12.7 /22(24)kV)

3. 

 

34. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, không giáp, vỏ bọc PVC (C(A)XV /CTS-W 3x? -12/20(24)kV ho􀀅c 12.7 /22(24)kV)

35. Cáp 1 lõi đồng (nhôm) có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng (băng đồng), giáp băng nhôm, vỏ bọc PVC (DATA(ADATA)/CWS-W lx? -12/20(24)kV ho􀁈c 12.7 /22(24)kV )

36. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn băng đồng, giá sợi thép, vỏ bọc PVC (SWA(ASWA)/CTS-W 3x? -12/20(24)kV ho􀀻c 12.7 /22(24)kV)

37. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, giáp băng thép, vỏ bọc PVC (DSTA(ADSTA)/CTS-W 3x? -12/20(24)kV ho􀀺c 12.7 /22(24)kV)

38. Cáp 1 lõi đồng (nhôm) có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng (băng đồng), không giáp, vỏ bọc PVC (C(A)XV /CWS-W 1x? -18/30(36)kV )

39. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, không giáp, vỏ bọc PVC (C(A)XV /CTS-W 3x?-18/30(36)kV)

40. Cáp 1 lõi đồng (nhôm) có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng (băng đồng), giáp băng nhôm, vỏ bọc PVC (DATA(ADATA)/CWS-W 1X? -18/30 (36)KV)

41. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, giáp sợi thép, vỏ bọc PVC (SWA(ASWA)/CTS-W 3x? -18/30(36)kV)

42. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, giáp băng thép, vỏ bọc PVC (DSTA(ADSTA)/CTS-W 3x? -18/30(36)kV)

43. Cáp 1 lõi đồng (nhôm) có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng (băng đồng), không giáp, vỏ bọc PVC (C(A)XV /CWS tx?- 20/35(40.S)kV)

44. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, không giáp, vỏ bọc PVC (C(A)XV /CTS-W 3x?- 20/35(40.S)kV )

45. Cáp 1 lõi đồng (nhôm) có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn sợi đồng (băng đồng), giáp băng nhôm, vỏ bọc PVC (DATA(ADATA)/CWS-W 1x? · 20/35(40.S)kV)

46. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, giáp sợi thép, vỏ bọc PVC (SWA(ASWA)/CTS -W 3x? · 20/35(40.S)kV)

47. Cáp 3 lõi đồng hoặc nhôm có chống thấm, cách điện XLPE, màn chắn băng đồng, giáp băng thép, vỏ bọc PVC (DSTA(ADSTA)/CTS-W 3x? · 20/35(40.S)kV)

48. Cáp bọc trung thế cho đường dây tải điện trên không, ruột dẫn nhôm bện ép chặt, cách điện XLPE, có hoặc không có màn chắn ruột dẫn, có hoặc không có vỏ ngoài. (AX 1x? ho􀀍c (or) AXV 1x? )

49. Cáp bọc trung thế cho đường dây tải điện trên không cách điện XLPE, có hoặc không có màn chắn ruột dẫn có hoặc không có vỏ ngoài. (AsX ?/? hoặc AsXV?/?) 

50. Cáp bọc trung thế cho đường dây tải điện trên không ruột dẫn nhôm lõi thép cách điện XLPE, có hoặc không có màn chắn ruột dẫn có vỏ ngoài.  (AsXE/S? /? or AsXE? /? )

Trên đây là toàn bộ nội dung catalog cáp điện cadisun loại trung thế. Hy vọng bài viết đáp ứng được thông tin các bạn cần. Xin chân trọng cảm ơn.

Nếu cần thêm thông tin về thông số của cáp hạ thế cadisun, các bạn có thể click vào link này: https://www.diennuocanhuy.vn/catalog-cadisun-ha-the

Nếu cần thông tin về các sản phẩm dây cáp điện cadisun mà công ty an huy đang cung cấp tại địa điểm 32 minh khai, hai bà trưng hà nội (ngay ngã tư Chợ Mơ, Bạch mai, Đại La, Trương Định) thì xin clik vào đây: https://www.diennuocanhuy.vn/day-cap-dien-cadisun

Để nhận báo giá tốt nhất xin gọi đến: 0989 632 485 hoặc truy cập vào web: https://www.diennuocanhuy.vn/bang-gia-cadisun-ha-noi

popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Điện, Nước, Kim Khí, Điện Lạnh
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn
Danh mục